Info & Contact

 

Streetband - Dixieband - Brassband:

Bezetting    :    Trompet, klarinet, sax tenor, trombone, bastuba, banjo, kleine en grote trom.

Prijs           :   op aanvraag. (vanaf € 400,00)

Km-vergoedingen vanaf 20 Km. 0,25 EUR / km.)

De inrichters zullen er voor zorgen dat :

 * de betaling gebeurt contant na het optreden of door overschrijving na ontvangst factuur.

 * er consumpties voorzien zijn en een degelijke maaltijd voor de leden van de groep.

 * er een podium of plaats van 6 op 3 meter voorzien is. (podium optreden)

 * er een plaats voorzien is voor het opbergen van het materiaal en waar de muzikanten zich kunnen omkleden.

 * er bij openlucht activiteiten de plaats van optreden beschut is tegen wind en regen.

 * er parking voorzien is voor 3 wagens.

Opzegging overeenkomst :

  1. 1

* deze overeenkomst kan door beide partijen, zonder enige vergoeding opgezegd worden,

    tot dertig dagen voor   het optreden.

 * in geval van eenzijdige verbreking van deze overeenkomst binnen dertig dagen voor het optreden, zal de

    verbrekende partij 50%van het honorarium betalen.

 * in geval van eenzijdige verbreking van deze overeenkomst de dag van optreden, zal de verbrekende partij

    het volledige honorarium betalen.

 * in geval van ziekte, ongeval, overlijden, ..enz...,van een der leden van de groep, zal deze overeenkomst

    vervallen zonder enige vergoeding.Inlichtingen en boekingen :

St Anthony's Jazz Club vzw

Ondernemings nr.: 0447.582.348

Erkennings nr.: CUL2012060
IBAN : BE34 9795 6878 7490

BIC : ARSPBE22

RPR : Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel


Lokaal:

Café 't Voorhof, K.Trekelsstraat 2, 1800 Houtem - Vilvoorde.

Gewest Vlaanderen 

- Secretariaat -

Ludo Spruyt, Hoveniersstraat 29, 1800 Vilvoorde.  

Tel. & Fax : 02 306 87 80

GSM : +32 477 57 67 21

e-mail : info@peperenzout.be

Privacy verklaring  klik hier