Privacy verklaring

St Anthony’s Jazz Club vzw verzamelt de volgende gegevens van haar leden: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum van actieve leden. 


Deze gegevens worden gebruikt om de leden te informeren over haar activiteiten en werking.  Ledenlijst is bekent bij de Stad Vilvoorde. 


Deze gegevens worden beheerd en bewaard door de secretaris van de club, zijn gegevens staan vermeld op de website : info & contact. 


De vzw vrijwaart de rechten van de betrokken personen zoals vermeld in de GDPR. Elke betrokken persoon heeft dus het recht op inzage en correctie van zijn gegevens en om zijn gegevens te laten wissen. Dit kan door een eenvoudig verzoek aan de secretaris. 

Home